Průvodce výběrem a implementací ideálního CRM pro vaši firmu

Moderní podnikání nespočívá pouze ve výrobě a prodeji produktů či služeb, ale také ve správném nastavení řízení vztahů se zákazníky. V tomto ohledu je klíčovým nástrojem správa vztahů se zákazníky, zkráceně CRM (Customer Relationship Management). Vybrat správné CRM pro vaši firmu může být rozhodujícím faktorem pro efektivní interakce se zákazníky a posílení obchodních výsledků. V tomto článku si pomocí 10 kroků přiblížíme, které možnosti byste měli zvážit při výběru, implementaci a hodnocení CRM systému.

Pokud neradi čtete, můzete si pustit webinář o tom, proč zavést do firmy CRM a jak ho vybrat.


1. Definice potřeb a cílů

Prvním krokem k úspěšnému výběru CRM systému pro vaši firmu je pečlivá definice potřeb a cílů. Chcete-li si být jisti, že nové CRM bude skutečně prospěšné, musíte nejprve provést analýzu stávajících procesů. Tím identifikujete oblasti, které potřebují zlepšit, a díky kterým určíte, jakým směrem se chcete ubírat. Definování konkrétních cílů, například zvýšení konverzních poměrů nebo zlepšení zákaznického servisu, vám poskytne jasný směr při hledání správného CRM.

Nezapomeňte myslet na budoucnost a zvažte, jak se vaše potřeby mohou vyvíjet. Tak položíte pevné základy pro nasazení vašeho CRM systému.

2. Zahrnutí relevantních zainteresovaných stran

Do výběru CRM systému ve společnosti, by měly být zahrnuty všechny zainteresované strany. Od prodeje, marketingu, až po zákaznickou podporou a IT oddělení. Tento různorodý úhel pohledu zajistí, že CRM splní různé potřeby v rámci celé firmy. Spolupráce jednotlivých oddělení umožní propojení unikátních perspektiv, jednotné porozumění cílům a připravenost na změny. Zároveň minimalizuje rizika nesouladů a podpoří efektivní nasazení nového systému.

3. Samostatná implementace vs. implemetace s partnerem CRM

Rozhodnutí mezi samostatnou implementací a spoluprací se CRM partnerem je klíčové pro úspěšnou realizaci projektu. Samostatná implementace nabízí kontrolu a přizpůsobení systému podle vlastních potřeb, vyžaduje však čas a znalosti. Naopak partnerství se CRM partnerem znamená rychlejší nasazení a zkušenou podporu, ale může být nákladnější. Při rozhodování je vždy důležité vzít v úvahu, jaké má vaše společnost schopnosti, zdroje a dlouhodobé plány.

4. Hodnocení různých CRM možností

Prozkoumejte různé CRM systémy na trhu a srovnávejte je podle parametrů, které jsou pro vás klíčové. Zaměřte se u nich zejména na funkčnosti, přizpůsobitelnost, škálovatelnost, uživatelskou přívětivost a podporu.

5. Vytvoření krátkého seznamu potenciálních CRM řešení

Po pečlivém zhodnocení různých CRM možností přichází čas na sestavení stručného seznamu potenciálních řešení, která nejvíce odpovídají vašim specifickým požadavkům. Tento seznam by měl zahrnovat nejlepší kandidáty na základě vašich kritérií.

6. Demoverze a testování

Po zúžení výběru je vhodným krokem požádat CRM partnera o demoverzi nebo získat bezplatná zkušební období. Tímto krokem získáte možnost prověřit systémy v reálném provozu a získat cennou zpětnou vazbu od uživatelů. Při testování je důležité sledovat, jestli CRM splňuje potřeby vaší firmy a zda se osvědčuje v různých pracovních situacích. Zvláštní pozornost věnujte tomu, zda je systém pro pro vaše spolupracovníky intuitivní a snadno ovladatelný. Uživatelská přívětivost má totiž klíčový vliv na snadné zavedení systému do všech částí firmy.

7. Zhodnocení nákladů a výhod

Klíčovým momentem je zhodnocení celkových nákladů a přínosů. Kromě pořizovací ceny je důležité zvážit i provozní náklady a dodatečné poplatky za školení, podporu a přizpůsobení systému. Při hodnocení nákladů je klíčové zohlednit také očekávané výhody a přínosy, které Vám CRM přinese. Zaměřte se tedy na zlepšení efektivity, zvýšení produktivity zaměstnanců či zlepšení celkového zákaznického servisu. Vždy zvažujte dlouhodobé efekty a strategické výhody, které Vám systém může přinést.

8. Implementace a školení

Po zvolení konkrétního CRM systému je klíčové zajistit plynulou implementaci. Tento proces zahrnuje několik kroků, které je nutné pečlivě naplánovat a provést. Důležité je definovat si detailní plán, který bude obsahovat harmonogram, zodpovědnosti a klíčové milníky.

Dalším důležitým krokem je plynulé přesunutí stávajících dat do nového systému. Zároveň nezapomínejte na neustálé testování, abyste se ujistili, že vše funguje jak má. Bez ohledu na to, jak pokročilý systém zvolíte, je klíčové zajistit odpovídající školení vašim zaměstnancům, aby se dokázali rychle adaptovat.

9. Průběžné hodnocení 

Až po uvedení CRM systému do praxe začíná skutečná jízda. Důležité je pravidelně prověřovat, jak se nový systém osvědčuje a zda-li naplňuje vaše  očekávání. V této fázi nezapomínejte pravidelně vyhodnocovat jeho výkonnost, účinnost a sledovat, zda CRM splňuje vaše cíle.

10. Kontinuální vývoj a přizpůsobení

Jednou z neocenitelných vlastností úspěšného CRM je jeho schopnost měnit se a růst spolu s vaší firmou. Systém, který funguje dnes, by měl být připraven na to, co přinese zítřek. To zahrnuje nejen technologický vývoj, ale také proměny ve vašem byznysu. Je důležité si uvědomit, že CRM bude nejen součástí vaší dnešní práce, ale také nástrojem pro budoucí úspěch.

Nezapomínejte, že výběr a implementace CRM není pouze technický proces, ale také STRATEGICKÝ KROK, který může výrazně ovlivnit váš podnik. Pečlivý výběr, pravidelné hodnocení a přizpůsobení vám dokáží pomoci dosáhnout optimálních výsledků a posílit vztahy se zákazníky.


Mohlo by vás také zajímat

Co je CRM a jak ho vybrat?

Co je CRM a jak ho vybrat?

Co je CRM systém? Jak ho vybrat? A pro jakou firmu se nejlépe hodí?

Až 80 % zákazníků přejde ke konkurenci díky negativní zkušenosti se zákaznickým servisem

Až 80 % zákazníků přejde ke konkurenci díky negativní zkušenosti se zákaznickým servisem

Integrace CRM Pipedrive s CloudTalk. Operátoři mluví se svými zákazníky, automaticky posílají všechny jejich aktivity do CRM. Zjednoduší se správa objednávky i prodejní proces. Zákaznický servis bude produktivnější. 

5 funkcí v CRM, které obchodník skutečně potřebuje

5 funkcí v CRM, které obchodník skutečně potřebuje

Těchto 5 funkcí potřebuje každý obchodník, aby byl efektivní. Máte je všechny?

Souhrn všech zimních novinek v Pipedrive (2023/2024)

Souhrn všech zimních novinek v Pipedrive (2023/2024)

Co nám Pipedrive nadělil k opožděným Vánocům? Souhrn novinek, které by vám určitě neměly utéct.