Migrace z Integromatu na Make

Make je nová verze Integromatu (více info zde) spuštěná od února 2022. Integromat jako takový funguje, ale jednou přijde chvíle, kdy bude potřeba převést scénáře na Make. A tady je návod, jak na to.
Pro migraci je potřeba udělat několik kroků:

Krok 1: Příprava

Před spuštěním migrace je dobré připravit si několik změn v Integromatu:

  • Ujistěte se, že žádné z Vašich scénářů nemají v současnosti stav error (a jsou tedy vyplé), pokud ano, tak je opravte.
  • Ujistěte se, že jste admin, nebo owner organizací, které se chystáte migrovat.
  • Rozdělte své webhooky a mailhooky: Make podporuje pouze jeden webhook na scénář (kvůli několika běhům naráz) a tím pádem v Integromatu nesmíte využívat jeden webhook na více scénářů - doporučujeme si toto připravit před spuštěním migrace - pokud nevíte, co je webhook a mailhook, tak více infa najdete zde.

Krok 2: Založení účtu na Make

Založte Make s využitím Vašeho přihlašovacího e-mailu z Integromatu. Poté se Vám automaticky zmigruje nastavení společnosti včetně platebního plánu (ten bude platný. do konce roku 2022, kdy bude potřeba přejít na plán Makeu).

Pozor! Jakmile převedete platební informace na Make po založení účtu, tak máte 60 dní na migraci, poté se Integromat automaticky přepne do režimu pouze pro čtení.
 

V Make si následně (pokud se nevytvoří sama) vytvořte tým a Organizaci.

Krok 3: Připojení se k účtům

Poté, co založíte účet můžete spustit samotný proces migrace. 
Stačí přejít na: https://migrate.make.com/ a zvolit "Let's start"

Poté se budete muset přihlásit do obou platform - pod Source zvolte Integromat Legacy a jako Target zvolte Make.
Poté se budete muset do obou přihlásit

Jakmile jste na obou účtech přihlášeni, tak zvolte "Continue".

Krok 4: Zvolte si organizace a týmy

Nyní je potřeba v Make zvolit, které teamy a organizace chcete migrovat. 
V případě, že máte pouze jednu nebude problém si vybrat. Pokud pod Váš účet spadá více organizací (jste adminem, nebo majitelem více organizací), tak se ujistěte, že zvolíte ty správné. 
Poté volte možnost "Continue".

Krok 5: Výběr scénářů na migraci a řešení problémů

Další obrazovka Vám rozdělí scénáře na 3 typy:
1. Scénáře, které můžete zvolit k migraci - zde stačí zaklikat ty správné
2. Scénáře, kde je nějaký problém
3. Scénáře, které jsou již zmigrované

Krok 5.1. - Proč mi nejde zmigrovat scénář?

U mnoha scénářů Vám Make vyhodí celou řadu chyb - pojďme se na ně podívat podrobněji.

Toto bude s nejvyšší pravděpodobností problém na který narazíte. V tomto případě využíváte jeden webhook ve více scénářích - migrační nástroj Vás nechá vybrat, který z webhooků chcete zmigrovat a který ne. Vedle scénáře také vidíte užitečné inactive/active, podle čehož poznáte, jestli je daný scénář spuštěný, nebo ne.

Tato chyba znamená, že aplikace, kterou využíváte v Integromat neexistuje v Make - pravděpodobně se jedná o Vaší interní aplikaci, která nebyla zmigrována na Make.

Tato chyba znamená, že daná aplikace vytvořila webhook v Integromatu a ten už je buď zmigrován, nebo jste dosáhli limitu webhooků v aplikaci (v našem případe v Pipedrive) a Make tedy nedokáže vytvořit automaticky další.

Krok 6: migrace a hotovo!

Poté, co vyřešíte veškeré chyby a zvolíte scénáře, které mají být zmigrovány, tak již stačí kliknout na "Fast migrate" a migrace proběhne v pořádku!