Hlídejte dostupnost aplikací, které používáte

Používáte kritické systémy, které musí neustále běžet? Potřebujete rychle reagovat? Nebo aspoň chcete vědět, když vám nějaký systém spadne? 

Řešení je více než jednoduché a navíc finančně téměř zanedbatelné. Stačí zapojit Integromat.

Vytvořte v Integromatu scénář, který vám v pravidelných intervalech (jednou denně, jednou za hodinu nebo třeba každou minutu) volá váš systém/end-point.

V případě chyby (nedovolání) vytvořte error handler - tím definujete, co se má stát následně. Můžete dělat spoustu věcí:

  • poslat email
  • poslat sms
  • hodit informaci do slacku nebo do teamsů
  • zaznamenat chybu do databáze chyb

Tyto věci navíc můžete kombinovat. Pokud například systém neodpoví poprvé, jen to zaznamenáte, pokud ale neodpoví ani podruhé, tak už můžete zbystřit pomocí e-mailu, a potřetí už může jít sms na hlavního správce systémů.

Podle priorit a kritičnosti systému můžete nastavovat různé varianty pro různé scénáře.

Chcete-li pomoci s vaším konkrétním scénářem, nebo chcete jen představit Integromat, neváhejte se na nás obrátit.