Není robot jako robot

O tom, že je robotizace na vzestupu, není pochyb. Zajímá se o ni stále větší okruh firem a dostala se i do vánočního poselství prezidenta ČR, který v ní vidí cestu k vyšší produktivitě práce. Co přesně si pod tím představit?


"Pod slovem robot někdy vidíme androida, někdy monstrum s chapadly, ale robot je i počítačový algoritmus, který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků." říká Miloš Zeman ve svém vánočním poselství. Faktem je, že roboti nabývají v představách lidí různých podob.


Tradiční je představa robota jako stroje, který v továrně zkompletuje automobily nebo umíchá těsto v kuchyni. V knihách a filmech se zase setkáme se superschopnými umělými bytostmi. Když se pak mluví o očekávaném dopadu robotizace na současný pracovní trh, málokdo si umí reálně představit, jak by takový robot mohl ovlivnit právě jeho pozici.


To, co se ve stále větší míře skutečně dotýká práce obchodníků, konzultantů, nebo účetních, není robot ve výše zmíněné podobě, ale tzv. robotická automatizace procesů (RPA, robotic process automation). V tomto případě nemluvíme o skutečných strojích, ale o softwaru, který je schopný simulovat některé lidské činnosti.


Na rozdíl od známějších průmyslových robotů, kteří jsou obvykle nastaveni k neustálému opakování jednoho úkonu, zvládne softwarový robot provádět vícero různých úkonů ve stanoveném pořadí. Na základě podnětu nebo v daném intervalu dokáže například číst nebo vyplňovat data, přesouvat soubory nebo odesílat emaily.


"Dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace. Často mluvíme o digitální ekonomice, ale ne všichni si dovedeme představit, co všechno obnáší. Pod slovem robot někdy vidíme androida, někdy monstrum s chapadly, ale robot je i počítačový algoritmus, který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků." Miloš Zeman, vánoční poselství 2018

V oblasti financí může RPA firmám život usnadnit třeba tak, že fakturační údaje na faktury načte přímo z databáze zákazníků a automaticky je rozešle, pohlídá, kdo z klientů zaplatil, a případně mu poděkuje nebo ho na platbu upomene. Ušetřený čas mohou zaměstnanci věnovat činnostem, které mají pro firmu větší přidanou hodnotu.


RPA tedy zbavuje zaměstnance zátěže rutinní práce, přispívá k vyšší produktivitě, rychlosti a nižší chybovosti firemních procesů. Možnosti využití RPA co se týče odvětví nebo velikosti firmy jsou velmi široké, protože ji lze aplikovat pro v podstatě jakékoliv opakované činnosti s určenými pravidly.


Praktické využití RPA ve firmách navíc už dávno není jen hudbou budoucnosti. Podle studie Deloitte z roku 2018, která se zabývala automatizací práce v ČR, má s RPA reálnou zkušenost nebo o jejím zavedení uvažuje více než polovina dotazovaných společností.


Nástroje, které vám pomohou zautomatizovat vaše procesy, jsou dnes navíc snadno dostupné. Využít můžete tzv. integračních platforem, které umožňují podle potřeb propojit nástroje, se kterými běžně pracujete. Nechte se inspirovat jedním z našich článků, ve kterém jsme představovali český Integromat.