Jak se automatizace dotkne vaší práce?

Zvládnou za vás vystavit faktury, vyhodnotit data i odpovědět na základní dotazy zákazníků. Trend nahrazování lidské práce moderními nástroji jste už nejspíš zaznamenali. Jenže kam až bude pokračovat? A jak ovlivní vaši pozici?


Světové ekonomické fórum letos vydalo zprávu, ve které se zabývá budoucí podobou pracovních pozic. Mezi hlavní zjištění patří to, že firmy očekávají změnu poměru práce vykonávanou lidmi a stroji. Zatímco dnes stroje vykonávají v průměru 29 % pracovních činností, už za čtyři roky má jít o 42 %.


A jaké činnosti to budou? Výrazný rozvoj automatizace se očekává v oblasti administrativy a vyhodnocování informací. Přes 50% hranici se podíl strojové práce přehoupne u činností spojených s příjmem a zpracováním dat, u kterých je vysoký už dnes. Automatizace se má dotknout i oblastí jako je komunikace, řízení a rozhodování, které jsou tradičně spojovány spíše s lidmi.


Poměr strojové a lidské práce v roce 2018 a 2022. Zdroj: Future of Jobs Survey 2018, WEF.

Znamená to, že lidskou pracovní sílu postupně nahradí roboti? Během následujících čtyř let určitě ne. Je ale potřeba počítat s tím, že vlivem šíření automatizací se budou pracovní pozice měnit. Zaměstnání, ve kterých mají velký podíl rutinní úkoly a vykonávají je pracovníci s malou a střední kvalifikací, mohou postupně zanikat.


Více než polovinu současných povolání zpráva vyhodnocuje jako stabilní a takový osud by je tedy potkat neměl. Tyto pracovníky mají automatizace zejména zbavit administrativní zátěže a umožnit jim zaměřovat se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Očekává se také, že v novém prostředí budou vznikat zcela nové specializované pracovní pozice.


Do které skupiny patří vaše povolání? Celou zprávu si můžete přečíst tady.