Dopad automatizace na pracovní trh ČR

Automatizací pracovních úkonů mohou firmy významně podpořit svou produktivitu. Zároveň však vyvstává otázka, jak se tento trend dotkne pracovních míst. V jaké míře je automatizace ohrožuje?


Pod slovním spojením automatizace práce si nemůžeme představovat pouze skutečné roboty, kteří jsou schopni neúnavně vykonávat rutinní manuální práci. Ve stále větší míře jde o automatizaci softwarovou (RPA, robotic process automation), která dokáže například oslovovat klienty nebo vyhodnocovat data, a částečně tak nahrazuje i práci znalostní.


Letošní studie Deloitte, zaměřená na automatizaci práce v ČR, odhaduje potenciál automatizace na 51 % pracovních míst. Při dostatečné flexibilitě pracovního trhu ale nepředpokládá výrazný nárůst nezaměstnanosti, protože zaniklé pracovní pozice mají kompenzovat ty nově vzniklé.


Podle průzkumu provedeného v rámci studie mezi finančními řediteli jsou z nových trendů právě automatizace tvorby a zpracování dokumentů a RPA vnímány jako ty s největším dopadem na fungování firem. Z průzkumu také vyplývá, že více než polovina oslovených společností má s RPA praktickou zkušenost nebo o jejím využití uvažuje.

Zdroj: Deloitte - CFO Survey 2018 Czech Republic.

Jaký je tedy odhadovaný dopad automatizací na trh práce právě v ČR? V úvodu zmíněných 51 % pracovních míst se samozřejmě nedotkne všech odvětví rovnoměrně. Mezi ty nejvíce ohrožené patří odvětví dopravy, těžby, pohostinství, a také v ČR hojně zastoupený zpracovatelský průmysl. S nízkým rizikem jsou naopak spojená odvětví vyžadující lidskou interakci, jako je vzdělávání, informační a komunikační činnosti, nebo sociální péče.


Mimo vliv odvětví pravděpodobnost automatizace pracovní pozice klesá s vyšším požadovaným vzděláním. S větší odborností totiž mají pracovníci obecně možnost vykonávat méně rutinní činnosti. Kromě samotné úrovně vzdělání hraje roli ovládání měkkých dovedností, jako je kreativita nebo řešení problémů, které automatizaci rovněž lépe odolávají.


Máte-li pocit, že je vaše povolání spojené s velkým množstvím rutiny, určitě se vyplatí investovat čas do zvyšování odbornosti a rozvoje dovedností. Více o tom, jaký dopad automatizace se předpokládá v jednotlivých odvětvích i na celých trh si přečtěte ve studii Automatizace práce v ČR.