5 nejrozšířenějších mýtů o BI

Aktualizace: 4. led 2019

Díky business intelligence (BI) nástrojům můžete zpracovávat a porozumět velkému množství dat z různých zdrojů. S tím, jak se o nich čím dál častěji mluví, se šíří také mylné představy o tom, k čemu a pro koho vlastně jsou.


1. BI JE JEN TRENDY NÁZEV PRO REPORTING

Ačkoliv se o BI a reportingu často mluví v podobném kontextu, je mezi nimi významný rozdíl. Smyslem reportingu je pravidelně zjišťovat stav určitých ukazatelů, zatímco BI hledá odpovědi na to, jak a proč se hodnota těchto ukazatelů proměňuje. Z toho vyplývá důležitost BI pro predikci budoucího vývoje a strategického rozhodování. Více si o tom můžete přečíst v článku Jak se liší reporting a BI?.


2. BI SE TÝKÁ POUZE VELKÝCH FIREM

Malé podniky mívají tendenci se v tomto ohledu podceňovat. Neznamená to, že firma bez BI nepřežije. Některým může k fungování stačit jednou za čas vyhodnotit své výsledky například v podobě počtu zákazníků nebo objednávek. Nevyužívají ale plně potenciálu nasbíraných a dostupných dat. I s menšími objemy dat má BI smysl a může vám pomoci dostat se o krok napřed před konkurenci.


3. BI VYŽADUJE POKROČILÉ IT ZNALOSTI

Vyšší odbornost v oblasti IT a zpracování dat, ať už vaše nebo vašich kolegů či zaměstnanců, představuje samozřejmě určitou výhodu. Bude pro vás snazší určit své potřeby, vybrat BI nástroj a pravděpodobně se v něm rychleji zorientujete. Dostupné nástroje jsou dnes nicméně čím dál tím více intuitivní a jejich přínos pocítíte, i když nejste analytik. Dnes navíc není problém nechat si s jejich výběrem i nastavením poradit.


4. BI JE FINANČNĚ NÁROČNÉ

Tento bod úzce souvisí s dvěma předchozími. Jako menší firma nepotřebujete drahé a robustní řešení. V současné nabídce můžete vybírat i z jednodušších a finančně dostupných nástrojů. V úvahu navíc nezapomeňte vzít časovou a finanční náročnost varianty, kdy BI nástroj nemáte a k odpovědím se dostáváte svépomocí a nahodile.


5. BI POSKYTUJE HLAVNĚ INFORMACE O FINANCÍCH

Peníze zajímají každou firmu, příjmy a výdaje ale nejsou zdaleka to jediné, čemu vám BI pomůže porozumět. Získáte informace, které vám umožní dělat správná rozhodnutí o zaměření a frekvenci vaší komunikace se zákazníky, nebo o potřebném rozvoji vašich zaměstnanců. Přínosy tak můžete pocítit napříč celou firmou.