Ušetřete hodiny času s administrativou

76 % úkonů ve firmě jsou rutinní činnosti.

Díky automatizacím ušetříte desítky hodin času měsíčně.

Automatizovatelné činnosti ve firmě

Obchod

Příprava nabídek, odesílání vzorových emailů, potvrzování schůzek

Finance

Automatické vystavování faktur, kontrola proplacení, upomínání pomocí SMS a emailu

Marketing

Propojení webu a CRM, notifikace u nového zákazníka, chatboti, SMS/Whatsapp/FB komunikace

Administrativa

Tvorba nabídek, hlídání termínů smluv, aktualizace dat, příprava tiskových seznamů, reporting

Zákaznická podpora

Příjem požadavků na podporu, automatická odpověď zákazníkovi, měření spokojenosti

Lidské zdroje

Automatické odpovědi zájemcům o práci, proces zaškolení nového zaměstnance, recyklace zájemců

Automatizace nám ušetřily až 21.300,- v administrativních nákladech na jeden obchodní případ. Návratnost investice byla do dvou měsíců.

Petr Cimala, výkonný ředitel Comfort Finance Group

Automatizace dat je levnější, než byste čekali. Chcete nezávaznou cenovou nabídku?

Key account manager

+420 773 660 828

Adéla Hricová